PARÀSITS

EL PROBLEMA

Tenint en compte que molts tipus de paràsits arriben a picar-nos, és fàcil entendre que molts d’aquest puguin transmetre’ns malalties. Aquestes picades no solen ser perilloses però sí molt molestes i irritants. Els paràsits són molt complicats d’eliminar, cal tractar l’espai o material on han habitat perquè la seva reproducció pot seguir tot i eliminar els actius.

LA SOLUCIÓ

Davant els paràsits no podem fer un pla preventiu, ja que solen venir de fora. El que farem per solucionar la incidència és identificar el paràsit i actuar en conseqüència.

El que recomanem al client, és un contracte tipus assegurança. Aquest els garanteix que en el moment en què tinguin una incidència serà resolta immediatament i sense cap tipus d’increment econòmic, facilitem així un servei molt més ràpid, sense complicacions i un cost més raonable.

Especies més freqüents:

[/tp]