Empresa

Qui som?

Som una petita empresa amb una gran ànima. La nostra voluntat és satisfer les necessitats del client, tant petit com gran, respectant en tot moment les seves inquietuds davant la problemàtica o la necessitat que puguin tenir. Volem tractar cada cas com el més important i amb la mateixa quantitat de professionalitat com d’humanitat.

fora plagues empresa
Destinetaris

Destinataris

Particulars

Comunitats de propietaris

Ajuntaments

Sector de Hostaleria

Sector indústria alimentària

Escoles i llars d’infants

Tot tipus de empresas

Procés de treball

Complim sempre la normativa vigent i el protocol del control integrat, pel control de plagues, seguint el procediment de la norma UNE-EN16636:2015 (servei de gestió de plagues), no oblidant les bones pràctiques en els plans de desinfecció, desinsectació i desratització.

El nostre personal està avalat per la seva experiència en el sector i disposen de la formació i acreditació tècnica especificada del Real decret 830/2010, comptant amb els seus respectius carnets DDD i acreditació a nivell de qualificació 2 (Certificat de professionalitat per serveis per al control de plagues) i nivell de qualificació 3 (Certificat de professionalitat per gestió de serveis per al control d’organismes nocius), així com qualsevol altre certificació vigent, per poder desenvolupar les seves tasques.

Facilitem als nostres clients, auditories internes i avaluacions continuades, amb la finalitat de facilitar i ajudar, en el procés i compliment de les seves auditories externes, i així poder donar un bon compliment a les normes BRC(BRC Global Standard for Food Safety), IFS (International food Standard), TESCO , o d’altres com poden ser M&S (Marks and Spencer Cop.Pest Prevention).

Els anàlisis de tendències, els registres documentals, i l’intercanvi de comunicació, seran factors imprescindibles, per una relació fluida i professional, amb un gran objectiu, la Prevenció.

PROCÉS DE TREBALl
Medi ambient

Medi ambient

Som una empresa conscienciada amb el medi ambient. Procurem prioritzar mesures alternatives als biocides i conscienciar al client a adoptar hàbits correctors per evitar el desenvolupament de la plaga.

La filosofia de Foraplagues Salt 2014 S.L., es donar compliment a la legislació vigent, prioritzant mètodes alternatius, seguint les directrius del control integrat.

El control integrat de plagues es basa en l’ús inicial d’avaluacions i de passos per a la presa de decisions, amb l’objectiu principal de prevenir, ja que aquest serà l’èxit conjunt, no descartant el controlar o inclús la eliminació de les plagues, però sempre amb la major eficàcia i el menor impacte ambiental possibles.

En l’apartat documental, posem a l’abast dels nostres clients, tot un seguit d’eines que faciliten el procés, evitant la despesa innecessària de paper i contribuït d’aquesta forma amb el medi ambient.

Garantia

L’objectiu principal de Foraplagues és garantir la satisfacció del client. Tot el nostre equip humà esta avalat per la seva experiència en el sector, disposant de la formació i acreditació tècnica especificada en el Real decret 830/2010. La formació continuada del nostre equip humà, garanteix un bon servei tant en l’àmbit de camp com documental.

Garantia