ROSEGADORS

EL PROBLEMA

Ens trobem davant d’un animal que pot transmetre un gran nombre de malalties i contaminar els espais on habita. Com el seu nom indica, roseguen tot el que es troben, provocant així seriosos danys a tots els materials i estructures on es troben.

Pot semblar que eliminant l’exemplar identificat podem resoldre el problema però, cal saber que, allà on veiem una rata, probablement n’hi haurà moltes més. A part de la seva velocitat de colonització, és un animal capaç d’adaptar-se al medi on conviu, arribant al punt d’acostumar-se fins i tot al producte empleat per controlar-la.

LA SOLUCIÓ

El primer pas és realitzar una inspecció per avaluar la incidència i procedir a la seva solució tot assessorant al client de les mesures a aplicar.

Tot seguit es procedirà a l’execució del pla d’actuació dissenyat expressament pel client, en el qual, es col·locaran un seguit de porta esquers. Aquest seran senyalitzats correctament i identificats en un mapa del local a tractar.

Amb la finalitat de controlar la plaga farem un seguit de visites per valorar l’estat del procés i fer el manteniment adequat del local.

Especies més freqüents: