TRACTAMENTS FUSTA

EL PROBLEMA

Podem estar davant d’agents biòtics (fongs, corcs, tèrmits, etc.) o d’agents abiòtics (humitat, temperatures, etc.). Sigui el cas que sigui, efecta directament al deteriorament de les estructures i altres elements de fusta. Ens pot semblar una possible solució substituir aquests elements però, cal saber que, si ens trobem davant d’un problema d’aquest tipus, tornarà a ressorgir. Per exemple, les termites poden estar-se alimentant de la fusta de la nostra propietat però, aquestes no tenen per què habitar a la fusta sinó a sota la nostra propietat o poden estar ubicades a terra a una profunditat de 70 cm a 1 metre i properes a les seves fonts d’aliments o sota d’aquestes.

LA SOLUCIÓ

El primer pas és realitzar una inspecció per avaluar la incidència i dictaminar de quin tipus de xilòfag es tracta. Si les incidències detectades afecten elements estructurals, es proposa analitzar el local a un nivell més profund amb un informe tècnic.

Disposem de diferents tipus de tractament segons la plaga. Sempre intentarem optar per la via biorracional. Els tractaments són curatius (eliminació de la plaga i protecció de l’element afectat) o preventiu (protecció dels elements no afectats per evitar-ne la infestació), sovint es recomanarà aplicar els dos tractaments per evitar futures incidències.

Especies més freqüents: