Virus

El Problema


Un altre apartat dins de les desinfeccions, es el cas dels Virus. Recentment, ha aparegut un coronavirus nou, anomenada SARS-CoV-2, que produeix una malaltia, anomenada COVID-19, amb una capacitat de transmissi󬠡 traves de les persones, mitjançant les vies respirat򲩥s, tan simple com quan una persona tus, esternuda o espira, fet que provoca la expulsi󠤥 partícules, suficientment pesades per no quedar suspeses al ambient, dipositant-se sobre les superfícies, i contaminant les mateixes.

La Solució


La base principal, es la informació i󠩠 un bon assessorament.

Actualment existeixen molts productes i empreses al mercat, capacitades i formades per poder fer neteges i desinfeccions, coses totalment diferents, i en aquest cas, el mes important de tot, es la utilitzaci󠤥ó de productes Viricides.

No totes les empreses estan autoritzades ni poden garantir el tractament i eliminació de󠤥ls Virus, d’aqui que Foraplagues, com a empresa inscrita en el ROESP, i autoritzada per la Direcci󠇥ó General de Salut Publica, Qualitat i Innovació de󠤥l Ministeri de Sanitat, esta capacitada i pot utilitzar, qualsevol dels Biocides homologats i autoritzats, garantint la satisfacci󠤥ó del servei al seu client.