Desinfecció

LEGIONELA
Cliqueu sobre la imatge per llegir més
Cliqueu sobre la imatge per llegir més

Legionela

Virus

EL PROBLEMA

Potser és un dels problemes que ens pot semblar més insignificant degut a que no té un gran impacte visual, però els bacteris que habitin als nostres aliments o aigües poden ser d’un risc molt elevat en alguns casos. Bacteris com la legionel·la s’instal·len en aigües calentes i ens infecten a través dels vapors d’aquestes, arribant a provocar-nos un greu estat. Cal tenir les instal·lacions desinfectades, analitzades químicament i sense cap risc d’aquest tipus.

LA SOLUCIÓ

El primer pas és realitzar una inspecció per avaluar la incidència i procedir a la seva solució, tot assessorant al client de les mesures a aplicar.

La incidència més comuna és la de legionel·la. En aquest cas, la inspecció va dirigida més concretament a les instal·lacions d’aigua calenta i de consum humà. Es valorarà, per exemple, si estem davant d’una instal·lació d’alt o baix risc.

Dissenyarem un pla amb les mesures corresponents. Tindrem el document on es reflectirà el tractament aplicat, el seguiment de les visites i el resultat analític de les mostres d’aigua recollides.