Desinfecció

EL PROBLEMA

Potser és un dels problemes que ens pot semblar més insignificant degut a que no té un gran impacte visual, però els bacteris que habitin als nostres aliments o aigües poden ser d’un risc molt elevat en alguns casos. Bacteris com la legionel·la s’instal·len en aigües calentes i ens infecten a través dels vapors d’aquestes, arribant a provocar-nos un greu estat. Cal tenir les instal·lacions desinfectades, analitzades químicament i sense cap risc d’aquest tipus.

LA SOLUCIÓ

El primer pas és realitzar una inspecció per avaluar la incidència i procedir a la seva solució, tot assessorant al client de les mesures a aplicar.

La incidència més comuna és la de legionel·la. En aquest cas, la inspecció va dirigida més concretament a les instal·lacions d’aigua calenta i de consum humà. Es valorarà, per exemple, si estem davant d’una instal·lació d’alt o baix risc.

Dissenyarem un pla amb les mesures corresponents. Tindrem el document on es reflectirà el tractament aplicat, el seguiment de les visites i el resultat analític de les mostres d’aigua recollides.

Especies més freqüents:

[/tp]