INSECTES

EL PROBLEMA

Tant els insectes voladors com els arrossegats poden transmetre un gran nombre de malalties i contaminar els espais on habiten com, per exemple, l’aigua o els aliments del seu voltant. Els insectes generen molt ràpidament una plaga, per tant, eliminar els que ens trobem no solucionarà el problema, ja que la majoria no els arribem a veure.

Cal tenir en compte, també, que les plagues d’insectes generen un gran impacte de cara a la imatge pública.

LA SOLUCIÓ

El primer pas és realitzar una inspecció per avaluar la incidència i procedir a la seva solució tot assessorant al client de les mesures a aplicar.

Sempre intentarem aplicar un tractament biorracional però, en els casos més afectats, s’haurà de fer una primera aplicació química i el seguiment amb biorracional per tal d’assegurar una bona eficàcia. En el cas que l’insecte sigui volador, la solució pot venir donada de l’instal·lació d’aparells insectocutors.

Amb la finalitat de controlar la plaga farem un seguit de visites per valorar l’estat del procés i fer el manteniment adequat del material.

Especies més freqüents de insectes arrossegats:
Especies més freqüents de insectes voladors: